Home > Musician&Bands > Meaw Meaw Band Music

Voice Artist

Thai Voice Artist

Meaw Meaw Band Music

Artist Experience with Client

Profile

🎵🎵 วงดนตรีงานแต่ง Meaw Meaw Band ตีสิบ พร้อมมอบบทเพลง ที่ไพเราะ และสร้างความสุขให้ทุกท่าน ในทุกโอกาส งานต่างๆ.  อาทิเช่น งานแต่งงาน งานอีเว้นท์ งานวันเกิด งานปีใหม่  เรามีบริการต่างๆ

อาทิ เช่น

- วงดนตรีมืออาชีพและเครื่องเสียงแสงสี คุณภาพราคาถูก  🎶🌟⭐️

มีวงดนตรีให้ท่านเลือก  ( ราคารวมเครื่องเสียง)

1.วงดนตรี 2 ชิ้น  Duos ราคาเริ่มต้น 11,700บาท

2.วงดนตรี 3 ชิ้น Trios   ราคา  18,200 บาท

3. วงดนตรี 4 ชิ้น Acoustic band ราคา  24,700 บาท

4. วงดนตรี 5 ชิ้น Full band  ราคา  31,200  บาท

 

Code: 803

To book talent, remember their code & add to booking form